Smart City Inteligent IP Sensors And CCTV

Administracja państwowa. Kryptograficzne znakowanie czasem (RFC3161) to ważny mechanizm długoterminowego zapewnienia bezpieczeństwa, zgodności i oryginalności podpisywanych certyfikatami (e-podpis) dokumentów, przechowywanych w formie elektronicznej (np. PDF). Znakowanie czasem zapobiega nieautoryzowanym zmianom treści dokumentów (tzw. “lakowanie”) oraz niezaprzeczalnie stwierdza istnienie dokumentu w chwili jego oznakowania. 

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

Recommended products

    NTS-5000 Rubidium & OCXO
    NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)
    NTS-4000 OCXO
    NTS-3000 GNSS

Recommended configuration. Please consider to use min. 1 - best if 2 redundantly operating time servers per single Data Center. Server can be configured on way of giving a ref. time to each other. Servers can be equipped with redundant powersupplys.

A very good idea is to use 2 redundant GNSS receivers. Two antenna-receivers helps prevent GPS jamming and spoofing. They can be installed on location 700 meters from time server each.