Smart City Inteligent IP Sensors And CCTV

Automatyzacja produkcji przemysłowej definiuje dziś krytyczne parametry efektywności i bezpieczeństwa. Wzrasta precyzyjna mechaniki oraz szybkość działania robotów - to główne czynniki wpływające dziś na efektywność i wielkość produkcji. Pozwalają one zmniejszyć czas dotarcia produktu na rynek. Minimalizuje się tym samym rola człowieka w procesie produkcji. Większe precyzje, większa szybkość i wielozadaniowość robotów wymaga precyzyjnej synchronizacji maszyn. Słaba synchronizacja pogarsza efektywność i prowadzi do awarii.

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

Recommended products

    NTS-5000 Rubidium & OCXO
    NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)
    NTS-4000 OCXO
    NTS-3000 GNSS

    NTP-pico

Recommended configuration. Please consider to use min. 1 - best if 2 redundantly operating time servers per single Data Center. Server can be configured on way of giving a ref. time to each other. Servers can be equipped with redundant powersupplys.

A very good idea is to use 2 redundant GNSS receivers. Two antenna-receivers helps prevent GPS jamming and spoofing. They can be installed on location 700 meters from time server each.