Telecom 5G Lte Synchronization ITU-I G.8275 with NTP PTP IEEE 1588

Telekomunikacja (ITU-T G.826x/ ITU-T G.827x) - obecnej dekadzie obserwujemy zasadnicze zmiany technologiczne tej infrastruktury. Rozwój telefonii komórkowej (Lte/5G) oraz rosnące oczekiwania rynku dot. wzrostu przepustowości (większych prędkości łącz) wymuszają wzrost precyzji synchronizacji węzłów, w tym BTS (maszty radiowych stacji bazowych), które do niedawna nie wymagały aż tak krytycznych parametrów synchronizacji. W realizacji używa się obecnie łącz światłowodowych w std. Ethernet, oraz specjalnej wersji protokołu PTP/IEEE1588.

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

Recommended products for Telecom

    NTS-5000 Rubidium & OCXO
    NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)
    NTS-4000 OCXO
    NTS-3000 GNSS

Recommended products for Telecom ITU-T G.826x/ ITU-T G.827x

   NTS-5000 Rubidium & OCXO
   NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)

Recommended configuration. Please consider to use min. 1 - best if 2 redundantly operating time servers per single Data Center. Server can be configured on way of giving a ref. time to each other. Servers can be equipped with redundant powersupplys.

A very good idea is to use 2 redundant GNSS receivers. Two antenna-receivers helps prevent GPS jamming and spoofing. They can be installed on location 700 meters from time server each.