IEEE C37 Synchrophasors Synchronization NTP PTP IEEE 1588

Energetyka. Dokładność 1 µs (mierzonej skala atomową TAI) jest niezbędna do zarządzania dystrybucją energii i Smart Grid. Kontrola odbywa się poprzez pomiar kąta fazowego i jest realizowane przy pomocy urządzeń PMU (ang. Phasor Measurement Unit) określonych w standardem IEEE C37.118. Tak precyzyjna synchronizacja w energetyce formuje krytyczne parametry przesyłu energii takie jak fazę i częstotliwość wytwarzanego napięcia. Największe ryzyko awarii wnosi jednak nieskorelowany w czasie napływ informacji z synchrofazorów PMU. Może to spowodować podjęcie błędnej decyzji przekierowania sterowania mocą i zaburzyć przepływ dystrybuowanej energii, wywołując w skrajnym przypadku BLACKOUT. Chronologia zdarzeń jest nie mniej ważna i niezbędna do analizy logiki błędów (czytaj więcej na temat skutków złej synchronizacji w energetyce).   

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

Recommended products for Power Distribution

    NTS-5000 Rubidium & OCXO
    NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)
    NTS-4000 OCXO
    NTS-3000 GNSS

Produkty rekomendowane dla PMU IEEEC.37.128.1/IEEE C37.238.1 oraz IEC61850-9-2 Bus & Station: 

   NTS-5000 Rubidium & OCXO 

   NTS-5000 LITE (OCXO, w/o Rubidium)