Synchronizacja czasu i daty w IT Banku - serwery czasu ELPROMA

Banki Infrastruktura IT w bankach, używa klastry współpracujące ze sobą i współtworzące duże systemy bankowe, a które są ulokowane w rozproszonych CENTRACH DANYCH (serwerownie).  Zarówno klastry jak i serwery wymagają mikrosekundowej precyzji synchronizacji aby pracować we wspólnej domenie czasu UTC niezbędnej do stabilizacji infrastruktury IT/IoT banku. Niezależnie, pewny czas i data używane są w bankowych systemach bezpieczeństwa i kryptografii. Elektroniczne systemy płatności i operacje kartami kredytowymi wymagają mniej precyzyjnej synchronizacji, ale jest ona również niezbędna. Zapisy zdarzeń transakcji LOG, w tym również rejestracja rozmów (call center) z klientami stanowią ważny element ewentualnych reklamacji i dochodzeń. 

MiFID II MiFIR eIDAS - synchronizacja i znakowanie czasem ELPROMA

HFT (High Ferency Trading) - zrobotyzowane giełdowe systemy kolokacji służące do zautomatyzowanych inwestycji dużych częstości potrzebują precyzyjny czas w celu zapewnienia prawidłowej sekwencji wykonywania transakcji zakupu i sprzedaży akcji. Od giełdowej sieci wymaga się zapewnienia stałych, mierzalnych i zminimalizowanych opóźnieniach DELAY, o takiej samej wartości (stąd wynika nazwa kolokacja). Giełdowe systemy HFT muszą zapewnić każdemu z inwestorów możliwość wykonywania minimum 10mln transakcji na sekundę. Parametry te są badane przez niezależnych audytorów oraz są przedmiotem kontroli Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Parametry precyzji synchronizacji giełdy reguluje unijna dyrektywa ESMA MiFID II. Wymaga ona rozdzielczości czasowej 1 μs i dokładności lepszej niż 100 μs. Używany tu jest protokół PTP/IEEE1588 w specjalnym profilu.

Sieciowy serwer czasu NTP PTP IEEE1588 z firmy ELPROMA

Rekomendowane produkty

  1.     NTS-5000 Rubidium & OCXO
  2.     NTS-5000 LITE (OCXO only)
  3.     NTS-4000 GNSS OCXO
  4.     NTS-3000 GNSS