Synchronizacja NTP PTP w Blockchain

AI Machine Learning NTS-nano NTP PTP IEEE1588

Blockchain (BC) dostarcza użytkownikom IoT możliwość zapamiętania historii przeprowadzanych z jej użyciem transakcji w dość szczególny sposób. Blockchain tworzy listy powiązanych kryptograficznie rekordów zachowując ich niezaprzeczalną chronologię powiązań. Każdy blok (rekord) łańcucha Blockchain zawiera kryptograficzny znacznik hash poprzedniego elementu oraz niezmienny znacznik czasu dołączenia do listy. Listy tworzą sekwencje i mogą być rozpraszane w celu dystrybucji poszczególnych list bloków z użyciem rozległych sieci peer-2-peer.

Rekomendowane produkty

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

kliknij aby przejść do strony produktów