Synchronizacja NTP PTP w kryptografii

AI Machine Learning NTS-nano NTP PTP IEEE1588

Kryptografia i kryptografia kwantowa (QKD) wymaga synchronizacji obu stron kanału informacyjnego. Zarządzanie kluczami kryptograficznymi i certyfikatami PKI odbywa się zależnie od czasu. Zarówno informacja jak i klucze szyfrujące mogą stracić ważność w funkcji czasu. Stosowanie rygoru limitów czasowych na szyfrowanie/odszyfrowywanie znacząco wpływa na poprawę jakości bezpieczeństwa. Dodatkowo, znakowanie czasem RFC3161 zapewnia unikalną cechę niezaprzeczalności zachodzenia zdarzeń oraz identyfikuje strony uczestniczące.

Rekomendowane produkty

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

kliknij aby przejść do strony produktów