NTP PTP & AI/Machine Learning

AI Machine Learning NTS-nano NTP PTP IEEE1588

Machine Learning  (ML) to dziedzina nauk często dziś kojarzona jest z metodami statystycznymi, przetwarzaniem BIG DATA, kognitywistyką, sztuczną inteligencją (AI), algorytmami kwantowymi itp.  Znajduje ona zastosowanie wszędzie tam gdzie poszukuje się optymalizacji, prowadzi się badania trendów, przewiduje się modelowe zachowanie grup (badanie trendów i zachowań). Czas i synchronizacja pozostaje tu fundamentalnym elementem definiującym dynamikę zmian. Dziś ML wykorzystywany jest w ekonometrii i na giełdach finansowych, jednak jako element AI jego rola w przyszłości będzie szybko rosnąć.

Rekomendowane produkty

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

kliknij aby przejść do strony produktów