IT/IoT Data Centers Time Domain Synchronisation NTP PTP

CENTRA DANYCH - Klastry serwerów wymagają mikrosekundowej synchronizacji we wspólnej dominie czasowej UTC w celu zapewnienia zgodnego czasu klastrom tworzącym grupy serwerów. Mniejsze milisekundowe precyzje, zapewniają chronologię zdarzeń zapisywanych bieżąco w dziennikach LOG. Uporządkowanie "w czasie" danych i zdarzeń tworzy logiczny ciąg przyczynowo-skutkowy będący istotnym elementem późniejszej analizy błędów i awarii. W szczególnych przypadkach tam, gdzie zachodzi konieczność zapewnienia integralności danych lub niezaprzeczalności rejestrowanych zdarzeń, stosuje się kryptograficzne znakowanie zaufanym czasem w std. RFC3161.

CZAS I DATA odgrywają ważną rolę przy automatycznej (najczęściej nocnej) archiwizacji danych z wszystkich klastrów. Niezsynchronizowane klastry (serwery) mogą tworzyć niekompletne archiwa (backupy). W przypadku awarii uniemożliwia to odtworzenie pełnej kopii utraconej informacji i grozi to poważną awarią całej infrsrtuktury IT.

DYREKTYWA RODO. Od maja 2018 obowiązuje na terenie UE i Polski dyrektywa RODO. Wymaga znakowania czasem miejsc, gdzie przechowywane są dane osobowe. Czas jako entropia jest też ważną częścią infrastruktury kryptografii i szyfrowania informacji, w tym podpisu elektronicznego i certyfikacji. 

Network Time Server NTP PTP IEEE1588 NTS-3000 ELPROMA

Rekomendowane produkty dla serwerowni IT:

  1.     NTS-5000 Rubidium & OCXO
  2.     NTS-5000 LITE (OCXO only)
  3.     NTS-4000 GNSS OCXO
  4.     NTS-3000 GNSS